Česká duchovní hudba s Modlitbou Zdeňka Lukáše

Cyklus ČESKÁ DUCHOVNÍ HUDBA je dlouhodobým projektem VUS UK, který si od svého vzniku v roce 2005 dal za cíl přiblížit Pražanům poklady duchovní hudby ve skladbách jak slavných, tak i méně známých. Nejinak tomu bude i letos, kdy bychom náš program rádi věnovali ve prospěch sbírky na nové varhany v kapli sv. Michala při kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.

PMS

Během večera zazní vedle např. slavného moteta barokního mistra Bohuslava Matěje Černohorského a jedné z mála dochovaných skladeb Kryštofa Haranta z Polžic (jednoho z 27 českých pánů, popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí) náročná a přitom velmi málo známá skladba jednoho z nejpopulárnějších českých skladatelů 20. století – Zdeňka Lukáše. Jeho Modlitba ghanských křesťanů pro sbor, varhany a bicí nástroje je již svým obsazením a strukturou naprosto ojedinělou kompozicí v kontextu skladeb svých současníků. Její zajímavost (či možná i kuriozita) ale tkví např. také v tom, že ve svém autografu nese jako datum dokončení den 21. srpna 1968. Že je tato skladba opravdovým odrazem doby, budete moci posoudit sami. Program doplní výběr z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka, který soubor nastudoval ve verzi pro smíšený sbor a varhany, jejímž autorem je umělecký vedoucí VUS UK, Jakub Zicha. Závěr koncertu bude patřit chvalozpěvu Te Deum Laudamus, jak jej Zdeněk Lukáš ztvárnil pro šestihlasý smíšený sbor jako jednu ze svých posledních vokálních skladeb v roce 2001.

Publikováno: Středa, 27. 4. 2011, 11:31
Zařazeno v kategorii: Koncertní činnost
Komentáře k tomuto příspěvku můžete sledovat pomocí kanálu RSS 2.0. K příspěvku momentálně nemůžete psát komentáře. Ping není povolen.

Comments are closed.