Další sezóna je za námi …

S koncem června završil Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy další v pořadí již 62. uměleckou sezónu, kterou rozhodně nepromarnil. Několikaměsíční práce a dřina se nám tak vrátila v podobě spokojených posluchačů, kteří nás mohli slyšet na třinácti vystoupeních převážně na prknech pražských kostelů a koncertních síní. Pilířem i této sezóny byly nejprve vánoční koncerty pořádané pro veřejnost či neveřejně pro Univerzitu Karlovu, na jaře pak společný koncert Vysokoškolského uměleckého souboru UK s Pražským smíšeným sborem a sborem Wadachi z Japonska. Přátele z Japonska jsme přivítali počátkem května v kostele sv. Šimona a Judy ryze českým repertoárem. Zazněl zde cyklus Antonína Dvořáka V přírodě, Tři zpěvy od Josefa Suka a Čtyři balady od Vítězslava Nováka. Tradici interpretace české hudby jsme byli věrni i v podobě cyklu Česká duchovní hudba, která zazněla na dvou koncertech v pražských kostelích. Podzimní koncert byl věnován dílu Petra Ebena a druhý jarní skladbám Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka a Jana Dismase Zelenky. Závěr letošní sezóny byl věnován nejen přípravě na další sezónu, která začíná již 30. srpna, ale také rozloučení s našim milým dirigentem Jirkou Petrdlíkem, který se stal uměleckým vedoucím Pražského smíšeného sboru.
Následující sezóna bude doslova nabita již od samého počátku. V září nás čeká provedení Dvořákova Te Deum na nádvoří zámku v Mělníce, čtyřdenní soustředění v Litomyšli a v říjnu koncert k poctě Miroslava Raichla a Zdeňka Šestáka. Mezi tradičními vystoupeními nebudou chybět ani Mozartovo Requiem na Dušičky, vánoční koncerty, ani velkopáteční Dvořákovo Stabat Mater. Vlajkovou lodí celé příští sezóny však bude Brahmsovo Německé Requiem, které zazní jak v Praze, tak v německém Karlsruhe.
Práce máme věru spoustu, nudit se jistě nebudeme a rádi vás na našich koncertech uvítáme. Vždyť zpíváme nejen pro radost, ale především pro vás, váš úsměv a někdy i slzy …

Srdečně zveme věrné posluchače k návštěvě našich vystoupení i v následující sezóně 2010/2011.

Publikováno: Pátek, 9. 7. 2010, 09:49
Zařazeno v kategorii: Koncertní činnost
Komentáře k tomuto příspěvku můžete sledovat pomocí kanálu RSS 2.0. K příspěvku momentálně nemůžete psát komentáře. Ping není povolen.

Comments are closed.