A. Dvořák: St. Ludmila, Biblical Songs

8. 10. 2018 - 4:30 PM

Church of St. Ludmila, Náměstí Míru, Praha 2

Pontifical High Mass with the Benediction of the Organ after restoration.

Celebrated by H. E. Dominik Cardinal Duka, archbishop of Prague.


photo: Štěpán Svoboda, 08/2008

Music programme:

A. Dvořák: Svatá Ludmila
(oratorio Saint Ludmila), op. 71 (selection):
36. Hospodine, pomiluj ny
40. Nuž poklekněte před biskupem oba
41. Duchu svatý, sestup v nachu
42. Ó zněte, písně
43. Panno, matko Stvořitele
44. Ty, jenž jsi vesmíru vládce

A. Dvořák: Biblical Songs, op. 99 (selection):
Hospodin jest můj pastýř
Bože, Bože, píseň novou
Zpívejte Hospodinu píseň novou

Performed by:

Stanislava Jirků – mezzo
František Zahradníček – bassbarytone

Jan Kalfus – organ

Charles Univesity Choir

conducted by Jakub Zicha

download of invitation card a programme of the holly mass (in czech)