Na předělu jubilejní sezóny

S blížícím se koncem roku nás čeká tradiční „půlsezónní“ bilancování a stručný vhled do programu jarní části.

Z mimohudebních událostí musíme právě dnes ještě jednou vzpomenout, že nás na podzim opustil František Geist, který byl ve VUSu od roku 1964 a byl tak historicky nejdéle sloužícím členem VUSu. Kdo jste Frantu znali, vzpomeňte na něj…

V uplynulém půlroce jsme absolvovali celkem pět vystoupení. Nejprve to byl říjnový Benefiční koncert ve prospěch stavby nových varhan v kapli sv. Michala při kostele Panny Marie Sněžné. Hudební program byl z velké části věnován vzpomínce na Zdeňka Lukáše a Petra Ebena, od jejichž úmrtí letos uplynulo pět let. Následovalo již tradiční provedení Requiem W. A.Mozarta při bohoslužbě na Svátek všech věrných zemřelých a na konci listopadu jsme pak účinkovali na Festivalu soudobé hudby, pořádaném Společností českých skladatelů při Akademii hudebních umělců a vědců.

Mozart: Requiem, Bazilika sv. Jakuba

Vrcholem podzimní části sezóny byl Vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy. V první a capellové části zde zazněla vánoční hudba z období renesance, romantismu i 20. století. Vzhledem k velkému počtu zpěváků se náš sbor může směle pouštět i do vícesborové tvorby a letos to naplno dokázal ve skladbách Handla-Galluse, Palestriny i Rheinbergera. Doplnilo je moteto J. P. Sweelincka, kde se poprvé představil nový produkt VUSu – komorní sbor. První polovinu uzavřela tklivá skladba Mortena Lauridsena. Dominantou večera se po přestávce stalo provedení Křečovické mše Josefa Suka. Neprávem opomíjená skladba zde zazněla v průvodu Komorního ansámblu mladých Praha, tělesa, složeného ze studentů mnoha národností.

Jen o den později jsme vystoupili na tradičním Vánočním koncertu pro rektorát Univerzity Karlovy. Dramaturgie první části koncertu byla převzata z loňského plánovaného programu, který byl kvůli státnímu smutku zrušen. Po přestávce zazněla na přání objednatele již tradičně Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře!“.

Květinový koš od Parlamentu a Senátu ČR

Do nového kalendářního roku se díváme s optimismem a nadějí. Kromě natáčení Sukovy Mše a tradičního provedení Dvořákova Stabat Mater na Velký Pátek nás v květnu čeká účast na gratulačním koncertu k významnému životnímu jubileu skladatele Jana Málka a v červnu zvláště Slavnostní koncert k 65. výročí založení našeho sboru. Na začátek podzimu 2013 pak chystáme opravdovou událost – SVĚTOVOU PREMIÉRU cyklu skladeb prof. Antonína Tučapského pro smíšený sbor a varhany „České vigilie“. Opravdu tedy bude na co se těšit.


Milí přátelé a příznivci, u všech těchto projektů se s Vámi budeme těšit na viděnou (a slyšenou)!

Za VUS UK
Jakub Zicha
umělecký vedoucí a sbormistr

Publikováno: Sobota, 29. 12. 2012, 11:31
Zařazeno v kategorii: Nezařazené
Komentáře k tomuto příspěvku můžete sledovat pomocí kanálu RSS 2.0. K příspěvku momentálně nemůžete psát komentáře. Ping není povolen.

Comments are closed.