VUS ve Svatém týdnu

Poslední týden před Velikonocemi bývá označován přídomkem „Svatý“ či „Pašijový“. Také mezi hudebními tělesy začínáme v tomto období registrovat zvýšený počet koncertů a vystoupení a nejinak je tomu ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy. V průběhu osmi dní nás ve spolupráci s Konventem minoritů u sv. Jakuba čekají tři vystoupení s různými programy. Při bohoslužbě na Květnou neděli, kterou tento čas začíná, bude za spoluúčinkování varhaníka Vladimíra Jelínka provedena jedinečná mše Petra Ebena, Missa Adventus et Quadragesimae. Pokud můžeme říci, že se Ebenova díla objevují na repertoáru neprofesionálních těles poměrně často, pak totéž jistě neplatí o hudbě, jejímž autorem je Philipp Dulichius. Tento pozapomenutý německý mistr období vokální polyfonie vytvořil za svůj život nespočet mší, zhudebnění žalmů i motet a právě z nich jsme vybrali skladbu Tristis est anima mea pro šestihlasý mužský sbor (!). Je to jedinečná ukázka mistrovské renesanční hudby, o jejíž autorech víme tak málo.

Na Velikonoční neděli se při slavnostní bohoslužbě odehraje toužebně očekávaná pražská premiéra Missy Solemnis českého pozdně barokního mistra Jana Zacha. K uvedení jeho díla máme letos nejméně o dva pádné důvody více; právě letos totiž vzpomeneme 300 let od Zachova narození a zároveň 240 let úmrtí. Je navíc velmi pravděpodobné, že Zach ve 20. letech 18. století studoval v Praze u Bohuslava M. Černohorského a uvedení Zachovy mše v bazilice sv. Jakuba, Černohorského působišti, dostává tak další rozměr.

V čase mezi těmito dvěma vystoupeními si VUS repertoárově „odskočí“ k provedení vrcholného kantátového díla 19. století, Stabat Mater Antonína Dvořáka. K tomu dojde jako již pravidelně na Velký Pátek v podvečer.

Všechny příznivce krásné hudby srdečně zveme!

Květná neděle, 24. března, 10:30
P. Eben: Missa Adventus et Quadragesimae
Ph. Dulichius: Tristis est anima mea

Velký Pátek, 29. března, 17:00
A. Dvořák: Stabat Mater

Velikonoční neděle, 31. března, 10:30
J. Zach: Missa Solemnis in D
J. N. Škroup: Terra tremuit
G. F. Händel: Hallelujah

Publikováno: Pondělí, 25. 3. 2013, 15:54
Zařazeno v kategorii: Nezařazené
Komentáře k tomuto příspěvku můžete sledovat pomocí kanálu RSS 2.0. K příspěvku momentálně nemůžete psát komentáře. Ping není povolen.

Comments are closed.