XIV. Pocta tvůrcům patřila Zdeňku Šestákovi a Jiřímu Temlovi

V Kostele československé církve husitské v Praze zazněly 26. května 2015 v 18:00 hodin v podání devíti pražských pěveckých sborů ukázky ze sborové tvorby Zdeňka Šestáka (nar. 1925) a Jiřího Temla (nar. 1935).

Vus při provedení kantáty In Deo speravit cor meum Zdeňka Šestáka

Vokální sborová tvorba hudebního skladatele a muzikologa PhDr. Zdeňka Šestáka, ať již jde o jeho dětské sbory, úpravy lidových písní nebo interpretačně náročnější malé kantáty pro dívčí nebo smíšené sbory, nese rysy pevného tvaru hudebního díla a jeho promyšlené stavební kultury. Interpretačně nejnáročnější sborovou tvorbu Zdeňka Šestáka reprezentují jeho početné skladby a cykly pro smíšené sbory, inspirované básnickým slovem M. Floriana, F. Halase, V. Nezvala, D. Ledečové, K. Biebla, G. Apollinaira, A. S. Puškina aj., nebo pět duchovních kantát na žalmové texty věnované jednotlivým liturgickým obdobím. A právě pětidílná kantáta In Deo speravit cor meum (1976), věnovaná době postní, uzavřela v přesvědčivém podání VUS UK (Jakub Zicha) prvou část XIV. Pocty tvůrcům.

Významné místo zaujímá sborová tvorba i v bohatém, kompozičně různorodém díle Jiřího Temla. Se stejnou samozřejmostí, s jakou se dokáže pohybovat v oblasti velkých, myšlenkově závažných forem, umí navázat přirozený hudební kontakt se sférou neprofesionálních pěveckých sborů všech kategorií. Vychází při tom z tradiční kompoziční základny, ale vytváří si osobitý rukopis ovlivněný charakteristickými znaky českého a moravského hudebního folkloru. Jeho sborové skladby respektují melodiku lidové písně, správnou deklamaci a spád jazyka a zachycují je v častém střídání metra a atraktivním, vtipném rytmu.

Program XIV. Pocty tvůrcům nabídl posluchačům také světovou premiéru výtečného Te Deum pro smíšený sbor a cappella (2012), které jistě vhodně rozšíří nabídku našich soudobých duchovních skladeb – VUS UK (Jakub Zicha).

Jiří Kolář

Publikováno: Čtvrtek, 25. 6. 2015, 15:58
Zařazeno v kategorii: Koncertní činnost, VUS UK v médiích
Komentáře k tomuto příspěvku můžete sledovat pomocí kanálu RSS 2.0. K příspěvku momentálně nemůžete psát komentáře. Ping není povolen.

Comments are closed.