A. Dvořák: Requiem

3. 11. 2013 - 20:00

evang. kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Dvořákovo Requiem na koncertu s názvem „Dušičkové konvergence“.


A. Dvořák: Requiem
Requiem aeternam
Graduale
Dies Irae
Tuba mirum
Quid sum miser
Recordare, Jesu Pie
Confutatis maledictis
Lacrimosa
Offertorium
Hostias
Sanctus
Pie Jesu
Agnus Dei

soprán – Bronislava Tomanová
alt – Kateřina Jalovcová
tenor – Vladimír Doležal
bas – Lukáš Hynek Krämer

Chrámový sbor sv. Ducha (Karel Loula)
VUS UK (Jakub Zicha)

Komorní orchestr Akademie

řídí Pavel Hryzák