Vedení sboru

Vysokoškolský umělecký soubor o. p. s.
Voršilská 1, 110 08 Praha 1
vus@vus-uk.cz

Bankovní spojení: 151469471/0600 GE Money Bank
IČ 26161826

Umělecký vedoucí: Jakub Zicha (zicha@vus-uk.cz)
Ředitel: Jaroslav Šimůnek  (simunek@vus-uk.cz)
Členové vedení: Jaroslav Brych (brych@vus-uk.cz)
Veronika Brychová (brychovav@vus-uk.cz)
Hynek Bulíř (bulir@vus-uk.cz)
Klára Buzková (buzkova@vus-uk.cz)
Hana Chudáčková (chudackova@vus-uk.cz)