A. Dvořák: STABAT MATER

22. 4. 2011 - 18:00

bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1

Tradiční velkopáteční koncert s provedením slavné Dvořákovy kantáty Stabat Mater.

Monika Brychtová – soprán
Karolína Bubleová Berková – alt
Vladimír Doležal – tenor
Ivo Hrachovec – bas

varhany Otto Novák

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Smíšený sbor SUDOP
Svatojakubský sbor a orchestr

řídí Jakub Zicha

pohled na kůr s pýchou baziliky - největšími chrámovými varhanami v Praze

pohled na kůr s pýchou baziliky - největšími chrámovými varhanami v Praze