Dvořákovy narozeniny mezi mašinkami

8. 9. 2014 - 19:00

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 – Letná

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze uvede na počátku nové sezóny, tentokráte již 67., koncert z díla Antonína Dvořáka. U příležitosti výročí mistrova narození zazní Mše D-dur „Lužanská“ a kompletní Biblické písně ve verzi pro sbor a orchestr. Večer se uskuteční v prostředí netradičním pro koncerty vážné hudby, ale zcela typickém pro Antonína Dvořáka; v dopravní hale Národního technického muzea na Letné v Praze.

VUS_NTM_Dvorak_2014

Program:
Antonín Dvořák: Biblické písně,
op. 99 (upr. Jakub Zicha)
1. Při řekách babylónských
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi

3. Pozdvihuji očí svých k horám
4. Zpívejte Hospodinu píseň novou

5. Oblak a mrákota jest vůkol něho
6. Hospodin jest můj pastýř
7. Slyš, ó Bože, volání mé

8. Bože! Bože! Píseň novou
9. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
10. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou

Účinkují:

soprán – Marta Fadljevičová
alt – Karolína Bubleová Berková
tenor – Petr Frýbert
bas – David Nykl

varhany – Vladimír Jelínek

Vysokoškolský umělecký soubor
komorní orchestr Camerata Carolina

diriguje Jakub Zicha

vstup volný


Antonín Dvořák: Mše D-dur
„Lužanská“
, op. 86
1. Kyrie (Andante con moto)
2. Gloria (Allegro vivace)
3. Credo (Allegro ma non troppo)
4. Sanctus (Allegro maestoso)
5. Benedictus (Lento)
6. Agnus Dei (Andante)