Koncert k narozeninám prof. J. Kasala

21. 6. 2018 - 19:00

Velký sál Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

Vysokoškolský umělecký soubor se rád zúčastní gratulačního koncertu u příležitosti životního jubilea prof. Jana Kasala, který v letech 1980-1984 stál v čele VUS UK jako jeho dirigent.

Jan Kasal se narodil dne 4. června 1923 v Přerově v advokátské rodině. Po gymnasiálních studiích v Přerově (maturoval v roce 1943) absolvoval dirigentské oddělení pražské konzervatoře v letech 1945-1949 (u prof. Doležila, Dědečka a Klímy). Při svém pestrém pracovním zaměstnání od protektorátního totálního nasazení po maturitě až po práce pomocného dělníka na stavbě působil prof. Kasal jako dirigent v průběhu několika desetiletí v množství významných souborů. Byl dirigentem spolku Přerub (Přerov) během okupace, druhým sbormistrem Pražského Hlaholu 1946-1948, dirigentem Pěveckého sdružení pražských učitelek 1948-1949, dirigentem Orchestrálního sdružení pražských učitelů, v letech 1957 až 1959 sbormistrem Pěveckého sboru Čs. rozhlasu, se kterým nacvičil např. kantátu Moře od Miloše Sokoly a oratorium Odkaz Jana Ámose Komenského od Otmara Máchy. Od r. 1958 do 1976 řídil Pěvecké sdružení pražských učitelů a od r. 1960 současně působil jako sbormistr v Pražském Hlaholu (1960-1961, 1980-1992) a v Československém státním souboru písní a tanců. V osmdesátých letech stál v čele Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (1980-1984). Od roku 1992 působil jako dirigent a umělecký poradce v ženském komorním sboru Charmone Praha, kde své žezlo posléze předal Jiřímu Petrdlíkovi.
Vedle činnosti dirigentské a sbormistrovské vyučoval sborový zpěv a dirigování na pražské konzervatoři (1965-1987). Okrajově se věnuje také komponování; píše zejména drobnější skladby pro klavír, písně, sbory a orchestrální díla. V roce 1993 získal prestižní cenu Ferdinanda Vacha a v roce 1996 cenu Bedřicha Smetany. Působí jako místopředseda Unie Českých Pěveckých Sborů. 4. června 2018 oslaví devadesáté páté narozeniny.

Účinkují:

Zpěvácký spolek Hlahol – sbm. Klára Ježková
Foersterovo komorní pěvecké sdružení – sbm. Jaroslav Brych
Pražský smíšený sbor – sbm. Jiří Petrdlík
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy – sbm. Jakub Zicha

Program VUS UK:

B. Smetana: Proč bychom se netěšili (společně s dalšími sbory)
B. Smetana: Slavnostní sbor
J. B. Foerster: Rodné brázdy, Trikolora, Pražské zvony