OHLASY DÁVNÝCH ČASŮ

1. 6. 2011 - 19:30

Sál Martinů, AMU, Malostranské náměstí, Praha 1

Závěrečný koncert sezóny 2010/2011, který se uskuteční v sále Martinů na pražské HAMU, nás provede časkou muzikou napříč staletími. Zazní zde jak skladby českého středověku, tak čerstvé novinky, kterými bude jak Romance o Štemberkovi Jana Málka, tak světová premiéra skladby Sylvie Bodorové Amor tenet omnia na texty z kodexu Carmina Burana. Téměř půlroční práce Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy se tak zúročí v jednom koncertu, na kterém nesmíte chybět. Přijďte si nás poslechnout …

pozvánka

Program:

Latinské písně české gotiky a renesance
Sylvie Bodorová: Amor tenet omnia
Světské písně českého středověku
Jan Málek: Romance o Štemberkovi
Petr Eben: Starodávné čarování milému
Oldřich F. Korte: Trobadorské zpěvy

Marta Fadljevičová – soprán
Josef Zedník – tenor
Jakub Hrubý – baryton
Jan Morávek – bas

Pražští chrámoví sólisté
Vysokoškolský umělecký soubor UK

řídí Jakub Zicha

vstupné 100 Kč
(objednávky na vus@vus-uk.cz)

HAMU-Martinu