Slavnostní bohoslužba – žehnání varhan

8. 10. 2018 - 16:30

kostel sv. Ludmily, Náměstí Míru, Praha 2

Výběr ze III. dílu Dvořákova oratoria Svatá Ludmila a Biblických písní stejného autora zazpíváme spolu s renomovanými sólisty Národního divadla na slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Ludmily u příležitosti žehnání varhan po rekonstrukci.

Slavnostní bohoslužbu celebruje J. E. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.


foto: Štěpán Svoboda, 08/2008

Hudební program:

A. Dvořák: Svatá Ludmila, op. 71 (výběr):
36. Hospodine, pomiluj ny
40. Nuž poklekněte před biskupem oba
41. Duchu svatý, sestup v nachu
42. Ó zněte, písně
43. Panno, matko Stvořitele
44. Ty, jenž jsi vesmíru vládce

A. Dvořák: Biblické písně, op. 99 (výběr):
Hospodin jest můj pastýř
Bože, Bože, píseň novou
Zpívejte Hospodinu píseň novou

Účinkují:

Stanislava Jirků – mezzosoprán
František Zahradníček – basbaryton

Jan Kalfus – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor UK

řídí Jakub Zicha

ke stažení pozvánka a program mše