TUČAPSKÝ: ČESKÉ VIGILIE – světová premiéra

29. 9. 2013 - 19:00

bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1

Druhý koncert k 65. výročí založení VUS UK se uskuteční pod záštitou J. E. Mons. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a bude věnován hudbě duchovní.

Ve světové premiéře představíme České vigilie skladatele Antonína Tučapského, cyklus devíti skladeb pro sbor a varhany, zarámovaný úvodem a závěrem.
Jednotlivé části jsou věnovány českým světcům a světicím a nesou tak titul Svatý Cyril a Metoděj, Svatá Ludmila, Svatý Václav, Svatý Vojtěch, Svatý Prokop, Svatá Anežka, Svatá Zdislava, Svatý Jan Nepomucký a Svatý Jan Sarkander.

Jednotlivé hudební věty budou uvedeny vždy krátkým duchovním zamyšlením, vážícím se k osobě toho kterého světce a k jeho přínosu také pro naši dobu. Autorem těchto promluv bude českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour.

Tento koncert bude zároveň závěrečným koncertem cyklu Česká duchovní hudba, jehož první koncert uskutečnil VUS UK v květnu 2005.

Vstup na koncert je volný.

Účinkují:

Mons. Jiří Paďour, OFMCap
varhany Jan Kalfus
Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy

řídí Jakub Zicha

pozvánka na koncert

pozvánka na koncert