Vánoční koncert pro UK

19. 12. 2013 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy.

program:

Vánoční písně z barokních kancionálů
B. Britten: Ceremony of Carols (výběr)
– – – – –
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

soprán – Jana Bínová Koucká
alt – Jana Tuková
tenor – Miloslav Pelikán
bas – David Nykl

harfa – Ivana Pokorná

Pražští chrámoví sólisté
Komorní orchestr Camerata Carolina
Vysokoškolský umělecký soubor UK a hosté

řídí – Jakub Zicha

logouk