Vánoční koncert VUS

11. 12. 2015 - 19:30

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1 – Staré Město

Ani v letošní sezóně nemůže samozřejmě chybět tradiční vánoční koncert. V roce velmi významného dvojitého výročí Jakuba Jana Ryby (250 let narození, 200 let úmrtí) uvedeme jeho slavnou Českou mši vánoční „Hej, mistře!“ v podobě, rekonstruované dle původního rukopisu. Tato historická rekonstrukce odstraňuje všechny dodatečné zásahy, jichž zejména ve 20. století nezůstala tato krásná skladba ušetřena.

V první půli koncertu zazní perly české vánoční hudby – krásné vánoční pastorely 18. a 19. století.

Program:

Jan Evangelista Kypta: Pastorella „Čas radosti, veselosti“
František Xaver Brixi: Aria e Motetto pastorale „Quem vidistis – Pastores loquebantur“
Daniel František Alois Milčínský: Offertorium pastorale „Pastuškové, vy slouhové“
Jan Evangelista Kypta: Pastorella „Narodil se Kristus Pán“
Daniel František Alois Milčínský: Pastorela
Jan Evangelista Kypta: Pastorella na Tři Krále in D „Vyšla hvězda na východě“

x x x

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
(rekonstruovaná verze dle původního rukopisu)

Účinkují:

Marta Fadljevičová – soprán
Petra Vondrová – alt
Jan Ondráček – tenor
David Nykl – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy v Praze

komorní orchestr
Camerata Carolina

řídí Jakub Zicha

jednotné vstupné 150,- Kč

ke stažení pozvánka a program

Vstupenky lze objednávat přes níže uvedený rezervační systém či na mailu vus@vus-uk.cz