Vystoupení na zahájení kongresu FEBS 2018

7. 7. 2018 - 17:00

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle

NEVEŘEJNÁ AKCE

Kongres FEBS (Federace evropských biochemických společností), jeden z největších evropských kongresů na téma biochemie, představuje platformu pro mezinárodní vědeckou výměnu v oblasti nejnovějších objevů v biochemii, molekulární biologii a dalších příbuzných oborech. Kongres zahrnuje kromě přednášek, prezentovanými špičkovými vědci včetně laureátů Nobelovy ceny, také symposia informující o nejnovějších objevech ve výzkumu, posterové sekce a různé workshopy a další aktivity. Kongres pořádá Univerzita Karlova a VUS UK zde vystoupí na slavnostním zahájení na pozvání Rektora UK Tomáše Zimy.
Program:

Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy (výběr)
U hradišťskej brány (moravská lidová píseň)
Giuseppe Verdi: Va, pensiero (sbor z opery Nabucco)
Bedřich Smetana: Proč bychom se netěšili (sbor z opery Prodaná nevěsta)

Účinkují:

klavír – Jana Raiterová
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy

řídí Jakub Zicha