Repertoár sboru

Za více než 60 sezón nepřetržité činnosti prošlo repertoárem sboru nepřeberné množství skladeb, některé z nich pouze příležitostně, jiné zakotvily v dramaturgii natrvalo. VUS UK čerpá ze širokého spektra vokální duchovní i světské tvorby od středověké polyfonie až do současnosti, od lidových písní po rozsáhlá kantátová a oratorní díla. Zvláštní pozornost věnujeme skladatelům české provenience.

Ze zajímavých skladeb, které jsme zpívali v poslední době, jmenujme například:

Antonín Dvořák Stabat Mater
Requiem
Te Deum
Carl Orff Carmina burana
Alexander P. Borodin Polovecké tance
Wolfgang A. Mozart Korunovační mše C-dur
Te Deum
Requiem