Vánoční koncert pro UK

21. 12. 2021 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy, jeho zaměstnance, partnery a hosty.

Letos bude Vánoční koncert v Karolinu o něco slavnostnější, ve Velké Aule Karolina byly letos v létě instalovány nové varhany a náš koncert bude jednou z prvních příležitostí nový nástroj slyšet. Slavnostního úkolu se ujme profesor Pražské konzervatoře Jan Kalfus, který nástroj představí ve třech polohách – jako nástroj liturgický, sólově koncertní a jako součást většího ansámblu.

Cyklus staročeských Rorátů, který zazní na začátku programu, je koncipován pro sbor s průvodem varhan, následovat bude varhanní koncert F-dur Františka Xavera Brixiho a ve druhé půlce samozřejmě nemůže chybět slavná Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře“.

Program:

Roráty – cyklus adventních zpěvů českých utrakvistů ze 16. století podle rukopisů ze Strahovského kláštera
F. X. Brixi: Koncert pro varhany F-dur
– – – – –
Jakub Jan Ryba (1765-1815): Česká mše vánoční
„Hej, mistře!“
(dle zrekonstruované verze)

Účinkují:

soprán – Karolína Janů
alt – Jana Piorecká
tenor – Martin Slavík
bas – Jan Morávek

varhany – Jan Kalfus

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Camerata Carolina

řídí – Jakub Zicha a Ondřej Kunovský