A. Dvořák: Mše D-dur

8. 4. 2012 - 10:30

bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1

Provedení Dvořákovy „Lužanské“ mše při slavnostní bohoslužbě na Svátek Zmrtvýchvstání Páně.


soprán – Eva Müllerová
alt – Karolína Bubleová Berková
tenor – Ondřej Socha
bas – David Nykl

varhany – Jan Kalfus

VUS UK
Svatojakubský sbor a orchestr

řídí Jakub Zicha