A. Dvořák: Mše D-dur

2. 6. 2013 - 20:00

katedrála sv. Mikuláše, U Černé Věže, České Budějovice

Společný koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze s Jihočeskou komorní filharmonií u příležitosti znovuotevření katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Antonín Dvořák (1841-1904):
Mše D-dur „Lužanská“

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Antonín Dvořák:
Biblické písně
(výběr)
Oblak a mrákota
Hospodin jest můj pastýř
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Bože! Bože! Píseň novou

Účinkují:
soprán – Marta Fadljevičová
alt – Karolína Bubleová Berková
tenor – Ondřej Socha
bas – Miloš Horák

Jihočeská komorní filharmonie
Vysokoškolský umělecký soubor

řídí Jan Talich

vstup volný

Katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice