A. Dvořák: Stabat Mater

25. 3. 2016 - 17:00

bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1

Tradiční Velkopáteční provedení Dvořákovy kantáty Stabat Mater v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě v Praze.

Antonín Dvořák: Stabat Materkantáta pro sóla, sbor a orchestr, op. 58

Účinkují:

Monika Brychtová – soprán
Stanislava Jirků – alt
Tomáš Černý – tenor
Ivo Hrachovec – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor
Strahovský chrámový sbor
Svatojakubský sbor a orchestr

řídí Miriam Němcová