A. Dvořák: Stabat Mater

13. 4. 2014 - 17:00

kostel sv. Václava, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 – Vršovice

Koncertní provedení Dvořákovy kantáty Stabat Mater s Bumovým komorním orchestrem.


soprán Monika Brychtová
alt Stanislava Jirků
tenor Vladimír Doležal
bas František Zahradníček

varhany Vladimír Jelínek

VUS UK
Svatojakubský sbor

Bumův komorní orchestr

řídí Lukáš Kovařík