J. J. Ryba: Česká mše vánoční v NTM

18. 12. 2021 - 19:00

Dopravní hala NTM, Kostelní 42, Praha 7

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Národní technické muzeum, jeho zaměstnance, partnery a hosty.

Také letos zazní slavná Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře“ v atraktivním prostředí Dopravní haly Technického muzea, které budou předcházet tři středověké latinské koledy.

Účinkují:

soprán – Karolína Janů
alt – v jednání
tenor – Dušan Růžička
bas – Jaromír Nosek

Vladimír Jelínek – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Pražští chrámoví sólisté
Camerata Carolina

řídí Jakub Zicha