Koncert k životnímu jubileu prof. Jana Kasala

6. 6. 2013 - 19:00

Velký sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

Jan Kasal se narodil dne 4. června 1923 v Přerově v advokátské rodině. Po gymnasiálních studiích v Přerově (maturoval v roce 1943) absolvoval dirigentské oddělení pražské konzervatoře v letech 1945-1949 (u prof. Doležila, Dědečka a Klímy). Při svém pestrém pracovním zaměstnání od protektorátního totálního nasazení po maturitě až po práce pomocného dělníka na stavbě působil prof. Kasal jako dirigent v průběhu několika desetiletí v množství významných souborů. Byl dirigentem spolku Přerub (Přerov) během okupace, druhým sbormistrem Pražského Hlaholu 1946-1948, dirigentem Pěveckého sdružení pražských učitelek 1948-1949, dirigentem Orchestrálního sdružení pražských učitelů, v letech 1957 až 1959 sbormistrem Pěveckého sboru Čs. rozhlasu, se kterým nacvičil např. kantátu Moře od Miloše Sokoly a oratorium Odkaz Jana Ámose Komenského od Otmara Máchy. Od r. 1958 do 1976 řídil Pěvecké sdružení pražských učitelů a od r. 1960 současně působil jako sbormistr v Pražském Hlaholu (1960-1961, 1980-1992) a v Československém státním souboru písní a tanců. V osmdesátých letech stál v čele Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy (1980-1984). Od roku 1992 působil jako dirigent a umělecký poradce v ženském komorním sboru Charmone Praha, kde své žezlo posléze předal Jiřímu Petrdlíkovi.
Vedle činnosti dirigentské a sbormistrovské vyučoval sborový zpěv a dirigování na pražské konzervatoři (1965-1987). Okrajově se věnuje také komponování; píše zejména drobnější skladby pro klavír, písně, sbory a orchestrální díla. V roce 1993 získal prestižní cenu Ferdinanda Vacha a v roce 1996 cenu Bedřicha Smetany. Působí jako místopředseda Unie Českých Pěveckých Sborů. 4. června 2013 oslaví devadesáté narozeniny.

Pražská konzervatoř pořádá u příležitosti devadesátých narozenin prof. Jana Kasala slavnostní koncert v Koncertním sále Pražské konzervatoře ve čvrtek 6. června v 19:00, kde se k četným gratulantům s velkou úctou přidá i Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze.

Program vystoupení VUS UK:

Bohuslav Martinů: České madrigaly
Vítězslav Novák: Neščasná vojna
Eduard Douša: Viva la musica

řídí Jakub Zicha, Jiří Petrdlík a Miriam Němcová