Koncert s ÚH AČR

7. 5. 2019 - 19:00

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1

Velmi rádi přijímáme opětovné pozvání ke spolupráci s naším nejlepším dechovým orchestrem – Ústřední hudbou Armády ČR.

Tentokrát se setkáme při příležitosti oslav konce II. světové války a tomu bude odpovídat i repertoár, kde nesmí chybět hudba, připomínající naši historii, lidové písně ani nejpopulárnější skladba konce II. světové války.

Program s účastí VUSu:

Kdož jste Boží bojovníci – husitský chorál
Černé oči, jděte spát – česká lidová
směs písní z repertoáru divadla Semafor
J. Vejvoda: Škoda lásky

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Ústřední hudba AČR se svými sólisty

řídí:

pplk. Jaroslav Šíp
mjr. Josef Kučera