Koncert se sborem z Lipska

3. 10. 2011 - 19:00

Sál Martinů, AMU, Malostranské náměstí, Praha 1

Společný koncert s univerzitním sborem z německého Lipska pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

sal_Martinu

Stěžejním dílem programu hostů bude Jazzová mše pro sóla, sbor, varhany a jazzband, jejímž autorem je přímo dirigent lipského sboru David Timm. Mimo to zazní ve společném provedení skladby J. G. Rheinbergera – Abendlied a Z. Lukáše – Pater noster. V úvodu koncertu vystoupí s kratším blokem Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (A. Dvořák – Moravské dvojzpěvy: Dyby byla kosa na bróšená, Šípek, V dobrym sme se sešli; P. Eben – Starodávné čarování milému).


Účinkují:

Leipziger Universitätschor (Německo)
řídí David Timm
Jazzový kvartet
Clemens Lucke – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor UK
řídí Jakub Zicha
Jan Linhart – klavír

ke stažení pozvánka a program koncertu

jednotné vstupné 100 Kč

Tento projekt podpořili:

pozvánka na koncert

pozvánka na koncert

pozvánka na koncert

pozvánka na koncert

pozvánka na koncert