Pocta tvůrcům III.

3. 12. 2011 - 17:00

evang. kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Třetí ročník úspěšného cyklu koncertů sborového zpěvu nazvaného Pocta tvůrcům. Slavnostní koncert, který bude věnován skladbám s adventní a vánoční tématikou v dílech jubilujících skladatelů Jana Nováka, Ivany Loudové, Jaroslava Herdena, Jiřího Laburdy a Eduarda Douši.

Eduard DoušaJiří Laburda

Program VUS UK:

E. Douša: Tři vánoční zpěvy s fughettou, Ave Maria
J. Laburda: Missa pastoralis (Kyrie, Gloria)

soprán – Jana Bínová Koucká
bas – David Nykl
varhany – Petr Čech
VUS UK diriguje Jakub Zicha

Program koncertu:

1. Jan Novák (1921 – 1984):
Gloria (Iuventus paedagogica + Pražská kantiléna)
Ave Maria (Iuventus paedagogica)
Exercitia mythologica – výběr (Piccolo coro)
Midas

Echo
Terpsichore

2. Ivana Loudová (1941):
Pozdrav slunci II (Pražská kantiléna)
Malá vánoční kantáta (Pražská kantiléna)
Ve staré věži

Bílé peří
Noc nad krajinou strmí
Schovej se, kapře
Dnes všechna okna září

3. Jaroslav Herden (1931 – 2010):
Missa cotidiana – výběr (Piccolo coro)
Introit

Kyrie
Gloria

Vánoční zpěvy (Iuventus paedagogica)

Přestávka

4. Eduard Douša (1951):
Ave Maria – premiéra (VUS UK Praha)
Tři vánoční zpěvy s fughettou (VUS UK Praha)
Gloria

Čas Vánoc
Fanfrnoch
Fughetta

5. Jiří Laburda (1931):
Exaudi me, Domine (Iuventus paedagogica)
Missa pastoralis – výběr (VUS UK Praha)
Kyrie

Gloria

Přišlo jsi k nám, Jezulátko (Iuventus paedagogica)

Účinkují:
Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, dir. Kamila Tůmová a jeho hosté
Pražská kantiléna, dir. Zuzana Drtinová a Lea Esserová
Piccolo coro, dir. Marek Valášek
VUS UK Praha, dir. Jakub Zicha