POCTA TVŮRCŮM – P. Eben

8. 2. 2009 - 18:00

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1

„POCTA TVŮRCŮM“ k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena

Třetí z cyklu abonentních koncertů České filharmonie „Pocta tvůrcům“

Petr Eben:

Zelená se snítka (výběr)
O vlaštovkách a dívkách (výběr)
Láska a smrt (výběr)
Cantico delle creature
De Tempore
Missa Adventus et Quadragesimae
Proprium festivum
Pražské Te Deum 1989

Účinkují:
Dětské sbory:
Radost Praha, Písnička, Pražská kantiléna, Svítání Praha
Ženské sbory:
Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem, Iuventus paedagogica Praha, Foersterovo komorní pěvecké sdružení
Smíšené sbory:
Pražský smíšený sbor, Piccolo coro, VOSK, Canti di Praga, Canticorum Iubilo, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy