POCTA TVŮRCŮM – Zdeněk Lukáš

19. 10. 2008 - 17:00

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1

První z cyklu abonentních koncertů České filharmonie „Pocta tvůrcům“ u příležitosti nedožitých 80. narozenin Zdeňka Lukáše.

Zdeněk Lukáš:
Praga Cantat
Věneček
Svítá
Jaro se otvírá
Čepení
Lucerna Domini
Poselství hudby
Lacrymosa – Dies irae
Pocta tvůrcům
Jsem této země zpěv

Účinkují:
Dětský pěvecký sbor Kvítek – Dačice, sbormistr Vítězslav Hergesel
Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, sbormistr Lukáš Vasilek
Iuventus paedagogica, sbormistr Kamila Tůmová
Mužská vokální skupina VOSK, sbormistr Jan Zapletal
Nová Česká píseň Plzeň, sbormistr Zdeněk Vimr
Pražský smíšený sbor, sbormistr Miroslav Košler
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, sbormistři Jakub Zicha a Jiří Petrdlík
České noneto, umělecký vedoucí Romana Zieglerová
Žesťový kvintet posluchačů AMU, umělecký vedoucí Alois Čoček