Slavnostní koncert k 60. výročí založení VUS UK Praha

13. 6. 2008 - 19:30

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1


J.B.Foerster: Glagolská mše
Z.Lukáš: Parabolae Salomonis
P.Eben: Pražské Te Deum 1989
B.Martinů: Kytice

soprán – Dana Burešová
mezzosoprán – Stanislava Jirků
tenor – Jaroslav Březina
bas – Zdeněk Plech

varhany – Petr Čech

Filharmonie Hradec Králové
Kühnův dětský sbor
řídí Jiří Petrdlík a Jakub Zicha

Vstupenky v předprodeji Rudolfina
nebo na e-mailové adrese vus@vus-uk.cz

Plakát ke koncertu ke stažení zde

pozvánka na koncert