Slavnostní koncert ke 120. výročí otevření budovy divadla J. K. Tyla v Plzni

28. 9. 2022 - 19:00

Velké divadlo DJKT, Smetanovy sady 16, Plzeň

Slavnostní koncert ke 120. výročí otevření Velkého divadla

V tento slavnostní večer zazní v podání souboru opery DKT a jeho hostů Dvořákova předehra Můj domov a Beethovenova symfonie č. 9 S Ódou na radost.

(zdroj: https://www.djkt.eu/repertoar/120-let-velkeho-divadla)

Předehra Můj domov je součástí scénické hudby, kterou Dvořák zkomponoval na žádost vedení Prozatímního divadla ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl, jež pojednává o počátcích českého divadelnictví. Tato oblíbená skladba s vazbou na osudy J. K. Tyla včetně jeho pobytu v Plzni mimo jiné zpracovává i téma písně Kde domov můj. Druhá část večera bude patři Beethovenově poslední dokončené symfonii zhudebňující i proslulou Schillerovu báseň Óda na radost, jež přináší poselství o bratrství všech lidí. Proto i slavnostní večer ke 120. otevření Velkého divadla vyvrcholí touto skladbou, která je aktuální v každé době.

Účinkují:
Ivana Veberová – soprán
Jana Foff Tetourová – alt
Tomáš Kořínek – tenor
Joseph Gansert – bas

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Sbor a orchestr Opery DJKT
sbormistr – Jakub Zicha

řídí Jiří Petrdlík