Vánoční koncert pro UK – uzavřená akce

16. 12. 2010 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu.

Vánoční písně české gotiky a renesance
Písně z barokních kancionálů
A. Michna: Vánoční muzika
– – – – –
J. J. Ryba: Česká mše vánoční

soprán – Jana Bínová Koucká
mezzosoprán – Karolína Bubleová Berková
tenor – Karel Pajer
bas – František Zahradníček

Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha
Pražští chrámoví sólisté
orchestr Camerata Carolina

řídí Jakub Zicha