Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu

17. 12. 2015 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy.

Program:

Jan Evangelista Kypta: Pastorella „Čas radosti, veselosti“
František Xaver Brixi: Aria e Motetto pastorale „Quem vidistis – Pastores loquebantur“
Daniel František Alois Milčínský: Offertorium pastorale „Pastuškové, vy slouhové“
Jan Evangelista Kypta: Pastorella „Narodil se Kristus Pán“
Daniel František Alois Milčínský: Pastorela
Jan Evangelista Kypta: Pastorella na Tři Krále in D „Vyšla hvězda na východě“

x x x

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
(rekonstruovaná verze dle původního rukopisu)

Účinkují:

Marta Fadljevičová – soprán
Petra Vondrová – alt
Jan Ondráček – tenor
David Nykl – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha
komorní orchestr Camerata Carolina

řídí Jakub Zicha