Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu

19. 12. 2017 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy.

program:

František X. Brixi (1732-1771): Offertorium pastorale
Jiří Pavlica (*1953): Missa Brevis
– – – – –
Jakub Jan Ryba (1765-1815): Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
(dle zrekonstruované verze)

Účinkují:

Karolína Janů – soprán
Petra Vondrová – alt
Martin Slavík – tenor
Jan Morávek – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Komorní orchestr Camerata Carolina
Vysokoškolský umělecký soubor UK a hosté

řídí – Jakub Zicha