Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu

19. 12. 2019 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy.

Program:

Vánoční písně z barokních kancionálů
Slovenské zámecké tance z 17. a 18. století
A. Michna z Otradovic: Vánoční muzika
– – – – –
Jakub Jan Ryba (1765-1815): Česká mše vánoční
„Hej, mistře!“
(dle zrekonstruované verze)

Účinkují:

Karolína Janů – soprán
Petra Vondrová – alt
Martin Slavík – tenor
Jan Morávek – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Pražští chrámoví sólisté
Komorní orchestr Camerata Carolina
Vysokoškolský umělecký soubor UK a hosté

řídí – Jakub Zicha a Ondřej Kunovský