Vánoční koncert pro VŠE – FPH

16. 12. 2020 - 18:00

Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1

NEVEŘEJNÁ AKCE

Již potřetí velmi rádi zprostředkujeme nahlédnutí do předvánoční atmosféry také zaměstnancům, přátelům a partnerům Vysoké školy ekonomické – Fakulty podnikohospodářské. Po dopravní hale NTM v roce 2017 a loňské Dvoraně historické budovy Národního muzea zavítáme letos do starobylých prostor Anežského kláštera.

Tady zazní kromě jiného i Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Program:

J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“


Účinkují:

sólisté

Pražští chrámoví sólisté
Vysokoškolský umělecký soubor UK

řídí – Jakub Zicha