Vernisáž výstavy „Praha 1848-1918“

12. 6. 2018 - 18:00

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8

Rádi jsme přijali pozvání k vystoupení na vernisáži výstavy Praha 1848-1918, která se uskuteční v Muzeu hl. m. Prahy.

Výstava představí dva významné okamžiky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. Svatodušní bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. 1918, včetně pražských odrazů reality, která ke vzniku Československa vedla. Výstava rovněž ukáže proměny Prahy ve druhé polovině dlouhého 19. století. Praha během několika desetiletí prošla výraznou modernizací, obklopily ji předměstí, vyrostla v ní řada dopravních staveb a významných veřejných budov, celkově se změnila v moderní velkoměsto.

Rok „velkých změn“ – 1848 – přinesl i do Prahy mnohé dosud nevídané počiny, dokonce se v ní po několik dní odehrávaly pouliční boje, které vypukly 12. června 1848 a jejichž 170. výročí výstava také připomíná. Vystavena proto bude pozoruhodná kolekce zbraní povstalců nacházející se ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, stejně tak bohatá letáková produkce dokreslující širší souvislosti bouřlivé doby.

Program:

Hej, Slované
Rakouská císařská hymna
K. Hašler: Svoboda je svoboda

 

Spoluúčinkuje:

Václav Brodský – kytara
Jan Zicha – kontrabas