Výroční koncert – 70 let VUS UK

11. 5. 2018 - 19:30

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1

Vrcholem jarní části letošní sezóny bude koncert v pražském Rudolfinu u příležitosti 70 let od založení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, v rámci jehož bychom chtěli slavnostně prezentovat i nově vznikající CD s duchovní sborovou hudbou Zdeňka Lukáše a Petra Ebena, jež vyplní první část večera.
V druhé půli zazní jedna z nejlepších skladeb českého skladatele Antonína Tučapského, jehož nedožité 90. narozeniny letos vzpomínáme, kantáta Stabat Mater. K jejímu společnému provedení jsme přizvali také smíšený pěvecký sbor sv. Štěpána z německého Karlsruhe.

Program:

Petr Eben: Pražské Te Deum 1989
Missa Adventus et Quadragesimae (výběr)

Zdeněk Lukáš: Requiem (výběr)
Te Deum laudamus

– – – – –
Antonín Tučapský:
STABAT MATER

kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Účinkují:

alt – Stanislava Jirků
baryton – Roman Janál

Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy a hosté

Svatoštěpánský sbor Karlsruhe (Německo)

PKF – Prague Philharmonia

řídí – Jakub Zicha

Jednotné vstupné 400,- Kč.
Rezervace vstupenek již byla ukončena. Rezervované vstupenky lze vyzvednout a zaplatit ve foyer Rudolfina nejdříve hodinu před začátkem koncertu.
Vstupenky lze také zakoupit ve večerní pokladně Rudolfina.

Ke stažení pozvánka a program