Výroční koncert – 70 let VUS UK

11. 5. 2018 - 20:00

Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábřeží, Praha 1

Vrcholem jarní části letošní sezóny bude koncert v pražském Rudolfinu u příležitosti 70 let od založení Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, v rámci jehož bychom chtěli slavnostně prezentovat i nově vznikající CD s hudbou Zdeňka Lukáše a Petra Ebena, která vyplní první půli večera.
V druhé půli zazní jedna z nejlepších skladeb českého skladatele Antonína Tučapského, kantáta Stabat Mater, k jehož společnému provedení jsme přizvali také smíšený pěvecký sbor při kostelu sv. Štěpána v Karlsruhe (Německo).

Program:

skladby Zdeňka Lukáše
skladby Petra Ebena
– – – – –
Antonín Tučapský:
Stabat Mater

Účinkují:

Vysokoškolský umělecký soubor
Univerzity Karlovy a hosté

řídí – Jakub Zicha