Vánoční koncert pro UK

19. 12. 2023 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát Univerzity Karlovy, jeho zaměstnance, partnery a hosty.

Program:

Jakub Jan Ryba (1765-1815): Česká mše vánoční
„Hej, mistře!“
(dle zrekonstruované verze)

Účinkují:

sólisté – v jednání

Vysokoškolský umělecký soubor UK
Camerata Carolina

řídí – Jakub Zicha a Ondřej Kunovský