Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu

17. 12. 2014 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát
Univerzity Karlovy.

program:

Roráty – České adventní zpěvy ze 16. století
Koledy staré Evropy
– – – – –
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

Marta Fadljevičová – soprán
Karolína Bubleová Berková – alt
Martin Slavík – tenor
David Nykl – bas

Vladimír Jelínek – varhany

Pražští chrámoví sólisté
Komorní orchestr Camerata Carolina
Vysokoškolský umělecký soubor UK

řídí – Jakub Zicha