Benefiční koncert – Pocta Rachmaninovovi

2. 10. 2023 - 19:30

kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Srdečně zveme na benefiční koncert Pocta Rachmaninovovi aneb Klenoty pravoslavné duchovní hudby, ve prospěch kostela Panny Marie Sněžné, který se bude konat po mši svaté a nešporách v předvečer „Transitu“, tedy svátku přechodu sv. otce Františka do nebe.
Na koncertě vystoupí dva pěvecké sbory – Pražský smíšený sbor (PSS) a Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (VUS UK).

Program:

S. Rachmaninov – Liturgie sv. Jana Zlatoústého, op. 31 (výběr)
S. Rachmaninov – Celonoční bdění, op. 37 (výběr)

Účinkují:

VUS UK – sbormistr Jakub Zicha
Pražský smíšení sbor (PSS) – sbormistr Jiří Petrdlík

diriguje Jiří Petrdlík a Jakub Zicha

Vstupné dobrovolné (benefiční koncert pro farnost Panny Marie Sněžné)