Velkopáteční koncert – Dvořák: Stabat Mater

7. 4. 2023 - 18:00

bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha 1

Tradiční velkopáteční provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater.

 
null
 

Účinkují:

Lucie Silkenová – soprán
Stanislava Jirků – alt
Tomáš Černý – tenor
František Zahradníček – bas

Vladimír Roubal – varhany

Svatojakubský sbor a orchestr
Strahovský chrámový sbor
VUS UK

řídí Jan Rezek