65. výročí založení VUS UK

Mohlo by se skoro říct: bylo, nebylo. Ale bylo. A já jsem byl málem při tom. Dobře si pamatuji, jak jsem v době svých vysokoškolských studií na počátku 50. let zpíval pod vedením temperamentního Jana Tausingera ve smíšeném sboru VUS a hrál na housle v jeho velké cimbálové muzice. VUS měl však tehdy i svůj velmi dobrý symfonický orchestr a taneční skupinu. Ale studentská léta uplynula a s nimi i řada aktivit, které naplňovaly až po okraj mé volnočasové možnosti a já mohl dále sledovat umělecký vývoj našeho bez nadsázky vždy špičkového souboru jen zpovzdálí jako posluchač.

:: Jiří Kolář, 15. června 2013 ::

VUS na vlnách rozhlasu (i s nahrávkami)

Český rozhlas 3 – Vltava odvysílal v pondělí 18.3. a ve středu 20.3. v noci dva naše snímky z listopadového koncertu na AMU (Jan Málek – Romance o Štemberkovi a Jan Vičar – Vejr) z cyklu Dny soudobé hudby 2012.
Pořady připravil a slovem prováděl hudební skladatel Jiří Teml.

VUS ve Svatém týdnu

Poslední týden před Velikonocemi bývá označován přídomkem „Svatý“ či „Pašijový“. Také mezi hudebními tělesy začínáme v tomto období registrovat zvýšený počet koncertů a vystoupení a nejinak je tomu ve Vysokoškolském uměleckém souboru Univerzity Karlovy. V průběhu osmi dní nás ve spolupráci s Konventem minoritů u sv. Jakuba čekají tři vystoupení s různými programy. Při bohoslužbě […]

Na předělu jubilejní sezóny

S blížícím se koncem roku nás čeká tradiční „půlsezónní“ bilancování a stručný vhled do programu jarní části.

Podzimní vzpomínání

Dvě vystoupení absolvoval VUS na přelomu října a listopadu, do konce roku přidá další tři – na každém zazní zcela jiný program.