Vánoční koncert pro Univerzitu Karlovu

19. 12. 2012 - 19:00

Velká Aula Karolina, Ovocný trh, Praha 1 – Staré Město

NEVEŘEJNÁ AKCE

Tradiční vánoční koncert pro Rektorát
Univerzity Karlovy.

program:

Jan Kučera (1977): Sláva Bohu na výsosti
Eduard Douša (1951): Tři vánoční zpěvy s fughettou
Zdeněk Lukáš (1928-2007): Radujme se všichni
v Pánu (Vánoční mše k poctě J. J. Ryby)
– – – – –
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“

soprán – Jana Bínová Koucká
mezzosoprán – Karolína Bubleová Berková
tenor – Josef Zedník
bas – Jan Morávek

Komorní orchestr Camerata Carolina
Vysokoškolský umělecký soubor UK a hosté

řídí – Jakub Zicha